Massage på jobbet -en modern friskvård

Ett stillasittande jobb ger på sikt mycket spänningar

i axlar och nacke, vilket gör att hjärnan inte får tillräckligt med syre. Syrebrist orsakar trötthet och

koncentrationssvårigheter.

 

Eftersom massage ökar syretillförseln till hjärnan blir följden att man blir piggare och orkar mer. Det tycker vi är ett av flera goda skäl till att ha massage på jobbet!

 

Pengarna tillbaka inom två år

Undersökningar har nyligen gjorts på hur massage tillsammans med

träning påverkar företag ekonomiskt. Det har visat sig att den gemensamma satsningen ger minst fyra gånger pengarna tillbaka inom två år, form av

minskade sjukskrivningar och ökad produktivitet.

Ett komplement till träning

 

Vanliga tillstånd som behandlas med massage är spänningshuvudvärk,

"ischias" och musarm, besvär som kan uppkomma efter långvarig statisk

belastning och intensiv stress. Får man behandling kontinuerligt kan man

förhindra dessa besvär att uppstå, då är man flera steg före de som väntar

tills läget blir riktigt akut.

Provdagar

För att ni skall veta hur vår företagsmassage

fungerar så börjar vi alltid med att erbjuda

en eller flera provdagar. Under dessa dagar

bör så många som möjligt prova på massagen

för att vi skall veta hur många dagar ni sedan

behöver.

 

Våra företagsbehandlingar är på 25 minuter

och innefattar klassisk massage,

triggerpunksbehandling* och stretching,

individuellt efter patientens behov. Massören

för journal över sina behandlingar, så även

under provperioden.

Avtal

Avtal skriver vi efter att provperioden ägt

rum förutsatt att ni tycker att behandlingarna

uppfyllt era krav och förväntningar. Tecknat

avtal gäller löpande och med två månaders

uppsägningstid.

 

Vi fakturerar månadsvis. I fakturan bifogar

vi fullständigt fakturaunderlag, så att ni enkelt

kan göra eventuellt avdrag på lön.

 

Kontakta oss för offert!

Copyright © // Sofo Hälsa AB // Säte: Stockholm // Besöksadress: Blekingegatan 18 på Södermalm // Postadress: Sickla Kanalgata 64 120 68 Stockholm

E-post: info@sofohalsa.com // Telefon: 070 770 63 04 /070 356 56 34 // Hemsida: www.sofohalsa.com // Org.nr: 556496-8104 // Säte Stockholm